För ett rikare samhällsliv

En kommersiell lokal ska samtidigt fungera som en bekväm och ändamålsenlig arbetsplats för företagaren och vara inbjudande och lättillgänglig för besökare, gäster och och kunder. Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler innebär särskilda utmaningar då arbetet ofta utförs under verksamheternas dagliga drift.

Här är det viktigt att, beroende på vilken verksamhet som bedrivs, såväl minimera störningsmoment, som att hantera höga miljö- och säkerhetskrav som vid arbete på en flygplats, och logistikutmaninger i trånga och trafikerade miljöer.

Peabs styrka är att vi arbetar brett inom branschen; både genom vår expertis, typen av uppdrag vi utför, men också var vi utför dem. Vi har stor erfarenhet av att både bygga och renovera alla typer av kommersiella lokaler som hotell, gallerior och kongresshallar över hela Norden.

Peab Fastighet

Vi är experter på fastighetsutveckling och har den spetskompetens som krävs för att framgångsrikt och innovativt driva utvecklingsarbete av olika typer av fastigheter.

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: