Ekonomisk översikt

Finansiella mål

Från och med 2021 kommer Peab att externt rapportera verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella: rörelsemarginal, nettoskuldsättningsgrad och utdelning.

Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Alternativa nyckeltal och finansiella definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder.

IFRS

Här visas effekter av ändringar i IFRS-regelverk samt andra ändringar av redovisningsprinciper.

template
template
template

template

template

template

template

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.