Ekonomisk översikt

Finansiella mål

I syfte att främja fortsatt värdeskapande redovisar Peab externt verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

Resultatöversikt per kvartal och år

Nettoomsättning, rörelseresultat, orderingång och andra nyckeltal per kvartal/år.

Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Alternativa nyckeltal och finansiella definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder.

IFRS

Här visas effekter av ändringar i IFRS-regelverk samt andra ändringar av redovisningsprinciper.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.