Finansiella mål

Peab är idag en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar.

I syfte att främja fortsatt värdeskapande redovisar Peab externt verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

De finansiella målen är:

  • Rörelsemarginal > 6 %
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7
  • Utdelning > 50% av årets resultat

Våra finansiella mål utgår från segmentsredovisningen och gäller över tid samt över normal konjunktur.

Operativ rörelsemarginal över sex procent

Peabs lönsamhetsmål bygger på de förutsättningar Peab har efter förvärvet inom Industri samt utdelningen av Annehem Fastigheter (investeringar inom affärsområdena Industri och Projektutveckling). Det bygger även på en fortsättning av det arbete som skett senare år avseende stabilisering och förstärkning av rörelsemarginalen.

rorelsemarginal-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Rörelsemarginal 4,5% exklusive effekt av utdelning av Annehem Fastigheter (952 Mkr).
*** Rörelsemarginal 2,5% exkl Mall of Scandinavia (400 Mkr).
**** Beräknat på rullande 12 månader per 31 mars 2024. Rörelsemarginal 2,6 % exkl Mall of Scandinavia.


Nettoskuldsättningsgrad, ggr: 0,3 - 0,7

Peab har en stark finansiell position inom detta intervall, som ger flexibilitet och handlingsutrymme att göra rätt affärer vid rätt tillfälle. Det ska vara investeringar som ger förutsättningar att hållbart uppnå marginalmålet.

nettoskuldsattningsgrad-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Per 31 mars 2024.


Utdelning: > 50% av årets resultat

Med marginalmålet, stabila resultat och nettoskuld inom intervallet 0,3-0,7 ska Peab kunna dela ut mer än 50 procent av årets resultat till aktieägarna.

utdelning-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper.
** För 2019 har ingen kontant utdelning lämnats. Värdet av utdelningen av Annehem Fastigheter uppgick vid utdelningstillfället i december 2020 till 97 procent av årets resultat 2019.
*** Andelen är beräknad på årets resultat exklusive resultateffekt om 952 Mkr som uppkom vid utdelningen av Annehem Fastigheter.

Se utdelning från tidigare år >

 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.