Låneprogram

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Företagscertifikat

Peab har sedan 2004 ett program för utgivande av företagscertifikat. Peab Finans (publ), ett helägt dotterbolag till Peab AB (publ), är emittent under programmet.

Företagscertifikatprogram (pdf)MTN-program

Peab har ett svenskt MTN-program (Medium Term Notes) med en låneram om 5.000 Mkr. Peab Finans (publ), ett helägt dotterbolag till Peab AB (publ), är emittent under programmet.