Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Allas lika värde

 • Alla i Peab ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
 • Alla i Peab ska erbjudas välkomnande, inkluderande och trygga arbetsplatser
 • Alla i Peab ska ha rätt att respekteras för de individer de är och värderas utifrån sina handlingar

Allas lika rätt att växa 

 • Alla i Peab ska ha möjlighet att växa i sin yrkesroll 
 • Alla i Peab ska ha samma förutsättningar att konkurrera om anställning och befordran
 • Alla i Peab ska ha rätt till relevant och regelbunden kompetensutveckling

Allas delaktighet och ökad mångfald

 • Alla i Peab ska vara delaktiga i vårt likabehandlingsarbete
 • Vi ska arbeta för att spegla samhället genom mångfald, till exempel genom att skapa en jämnare könsfördelning
 • All rekrytering ska ske utifrån kompetens

Allas ansvar att värna nolltoleransen 

 • I Peab gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling
 • Alla i Peab är skyldiga att agera när vi ser eller misstänker att nolltoleransen överskrids
 • Våra ledare har ett extra stort ansvar för att säkerställa och värna nolltoleransen och för att säkerställa att alla överträdelser utreds
 • Åtgärder ska alltid vidtas när nolltoleransen överskrids

Foto: Samuel Unéus

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.