Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

I vår leverantörsportal kan du som leverantör: 

  • se pågående förfrågningar där ditt företag blivit inbjuden
  • se information och hämta bilagor till förfrågningar
  • acceptera eller tacka nej till att delta i en upphandling
  • lämna anbud på förfrågan
  • NYHET - beskriva din verksamhet och vad du kan leverera
  • NYHET - informera oss om inom vilken geografi din verksamhet är verksam
  • NYHET - säkerställa att vi har rätt uppgifter till kontaktpersonerna i din verksamhet
 

Fakturering

Information om hur du som leverantör skickar fakturor till Peab.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.