Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

I vår leverantörsportal kan du som leverantör: 

  • se pågående förfrågningar där ditt företag blivit inbjuden
  • se information och hämta bilagor till förfrågningar
  • acceptera eller tacka nej till att delta i en upphandling
  • lämna anbud på förfrågan
  • hjälpa oss att hålla dina bolags- och kontaktuppgifter aktuella

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Fakturering

Peab tar i nuläget emot E-fakturor och webbfakturor. Läs mer om detta och annat som är viktigt att tänka på vid fakturering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.