Visselblåsning i Peab

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande i något av Peabs bolag? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser, eller systematiska överträdelser mot Peabs policyer, uppförandekod och riktlinjer. Peab har nolltolerans mot detta. Du kan rapportera detta via visselblåsartjänsten. Du kan även ställa frågor anonymt.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer / leverantörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Ibland är det lättare sagt än gjort att göra rätt. Det finns tillfällen då vi behöver vägledning. Du ombeds kontakta din arbetsledare eller chef, eller chefens chef,  för frågor som rör generellt missnöje på arbetsplatsen, din anställning, samarbetssvårigheter, eller liknande. Om det inte går, kontakta närmaste HR-chef, eller compliancejuristerna på Peab AB.

Peab är här för att stödja dig med att göra det rätta, och tolererar inte vedergällning mot individer som rapporterar ett problem, eller som hjälper till vid en utredning.

Till visselblåsartjänsten >>

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och för att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en extern part och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas >>

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Länk till anmälan

Vi vill göra rätt, följa lagar och vår uppförandekod. Om du misstänker överträdelser kan du rapportera det anonymt i Peabs visselblåsartjänst.

Dela det här på:

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.