Visselblåsning i Peab

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande i något av Peabs bolag? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser, eller systematiska överträdelser mot Peabs policyer, uppförandekod och riktlinjer. Peab har nolltolerans mot detta. Du kan rapportera detta via visselblåsartjänsten. Du kan även ställa frågor anonymt.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer / leverantörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Ibland är det lättare sagt än gjort att göra rätt. Det finns tillfällen då vi behöver vägledning. Du ombeds kontakta din arbetsledare eller chef, eller chefens chef,  för frågor som rör generellt missnöje på arbetsplatsen, din anställning, samarbetssvårigheter, eller liknande. Om det inte går, kontakta närmaste HR-chef, eller compliancejuristerna på Peab AB.

Peab är här för att stödja dig med att göra det rätta, och tolererar inte vedergällning mot individer som rapporterar ett problem, eller som hjälper till vid en utredning.

Till visselblåsartjänsten >>

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och för att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en extern part och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas >>

Foto: Peter Steen

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Länk till anmälan

Vi vill göra rätt, följa lagar och vår uppförandekod. Om du misstänker överträdelser kan du rapportera det anonymt i Peabs visselblåsartjänst.

Dela det här på: