Visselblåsning i Peab

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du ett missförhållande inom Peabkoncernen? Berätta om det genom vår rapporteringstjänst. Vi tar frågor om korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser och andra överträdelser på största allvar. Peab har nolltolerans mot detta och tidig upptäckt är viktigt för snabb rättelse.

Dina rapporter kommer att behandlas konfidentiellt genom en krypterad och lösenordskyddad kanal. Du har även möjlighet att vara anonym om du önskar det. Vi tar starkt avstånd från repressalier och ser till att dina rättigheter skyddas.

För allmänna arbetsplatsfrågor eller samarbetsproblem rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din chef eller HR-avdelningen. Om du inte får tillfredsställande resultat kan du välja att rapportera genom rapporteringstjänsten. Alla anmälningar behandlas av Etiska rådet för att säkerställa en konsekvent och rättvis hantering.

Vi arbetar förbättrande oavsett identifierade överträdelser.

Hur såg det ut förra året?

För att främja öppenhet påminde vi medarbetarna om deras möjlighet att rapportera och placerade en länk på intranät.

Under 2022 mottog vi 39 rapporter genom vår rapporteringstjänst. Dessa rörde olika typer av överträdelser, inklusive korruption, ekonomiska oegentligheter, diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling samt brister i den psykosociala arbetsmiljön. Inga konkurrenshämmande aktiviteter eller överträdelser av konkurrenslagstiftning identifierades, men en (1) misstänkt korruptionsincident hanterades och polisanmäldes. Disciplinära åtgärder vidtogs i flertalet fall, inklusive avsked.  Risken för intressekonflikter bevakas noggrant då vi där noterat högre risk för korruption.

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Länk till anmälan

Vi vill göra rätt, följa lagar och vår uppförandekod. Om du misstänker överträdelser kan du rapportera det anonymt i Peabs visselblåsartjänst.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.