Klimatdatarapportering genom digitala följesedlar

Byggbranschen står inför en stor förändring där kraven kring rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Branschen är enig i att det kommer att krävas digitaliserade arbetssätt för att möta kraven på transparens och frekvens på rapportering av information. Med anledning av detta ställer sig Peab bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

När kommer kraven?

 • Byggmaterialleverantörer januari 2024
 • Förflyttning av massor och drivmedelsförbrukning på transport- och maskintjänster mars 2024

Peabs leverantörer inom bygghandeln kommer att rapportera miljöinformation genom digitala följesedlar från januari 2024.

Peab kommer att succesivt ställa krav på sina leverantörer om klimatdatarapportering genom BEAst följesedel.

Från och med mars 2024 kommer Trafikverkets förfrågningsunderlag omfatta krav på att rapportera förflyttning av massor och drivmedelsförbrukning på transport- och maskintjänster enligt BEAst. Detta ska ses som första steg på en resa där Trafikverket snabbt vill öka och ställa krav på rapportering av klimatinformation för ytterligare tjänstekategorier. Peabs leverantörer kommer att påverkas i samma takt som Trafikverkets och andra beställares krav ökar.

Peabs leverantörer inom bygghandeln kommer att rapportera miljöinformation genom digitala följesedlar från januari 2024. Under 2024 förväntas leverantörer av betong, armering, gips och isolering också att omfattas av kraven.

Vad betyder det för dig som leverantör till Peab

Det nya kravet innebär att du som leverantör skall kunna skicka en digital följesedel med uppgifter om till exempel;

 • Vilka parterna är i transaktionen
 • Vad som levererats
 • Hur mycket
 • Tidpunkt
 • Destination
 • Pris
 • Information om klimatpåverkan där klimatpåverkan för maskin- och transporttjänster kopplas till drivmedelsinformation så som bränsletyp och drivmedelsförbrukning​ medan klimatpåverkan för material och produkter kopplas till produktens EPD (miljövarudeklaration)​.

Vad behöver du göra?

Kontakta även din systemleverantör och fråga om ditt system har stöd för BEAst Följesedel eller om de har möjlighet att utveckla och anpassa systemet.​ 

BEAst hemsida finns en avtalsguide med generell information om standarden och vad som krävs för att informationen skall hamna på rätt plats vid dataöverföringen.

För mer information:

Byggföretagen

Trafikverket

Sveriges Åkeriföretag​

Maskinentreprenörerna

Vad är en branschgemensam standard?

När information skickas mellan olika parter (leverantörer, entreprenörer, beställare, myndigheter) är det viktigt att alla parter förhåller sig till en gemensam informationsstandard. Standarden som byggbranschen nu enats om för att rapportera klimatdata är BEAst Supply 4.0 och från och med 2023 har standarden utökats med klimatinformation för beräkning av CO2-avtryck. BEAst Supply 4.0 inkluderar numera digitala följesedlar och den nya versionen utgår från två internationella standarder; Peppol och ISO/IEC 19845​.

BEAst står för Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard​ och är en informationsstandard som syftar till att förenkla kommunikationen mellan byggbranschens olika parter oberoende av datasystem​.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.