Ny domstolsbyggnad i Malmö

När den domstolsbyggnaden står klar hösten 2022 kommer den att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Byggnaden består av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovanpå detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas.

En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö.

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab

Byggnationen omfattar ca 34.000 kvm bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö, säger Bratislav Marjanovic, regionchef Peab.

Fakta

Uppdrag
Ny kontorsbyggnad, 34.000 kvm bruttoarea

Kund
Castellum

Byggtid
Våren 2020 - hösten 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Certifiering
Miljöbyggnad Guld

 

Kontakt

Bratislav Marjanovic

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 43 02