Fyra nyanser av grönt - Peab bidrog till utvecklingen av Älvsjö resecentrum

Pendlarna ökar, de boende blir fler och Älvsjö har därmed blivit en väldigt viktig knutpunkt. Peab var med och utvecklade Älvsjö resecentrum, en av Sveriges mest trafikerade tågstationer.

Antalet resenärer och pendlare till och från Stockholm har stadigt ökat sedan Älvsjö station färdigställdes på 70-talet och på uppdrag av Stockholm stad arbetade Peab med målsättningen att ge bra förutsättningar för ett ökat kollektivt resande.

Själva huset ägs gemensamt av SL och Stockholm stad och Älvsjö resecentrum ingick i en större omvandling av området.

Fyra nyanser av grönt

Stål, betong, mörkt skiffergolv och stora glaspartier i gröna nyanser. Älvsjö resecentrum tar med kontrasterande material och öppna ytor tillvara på det naturliga ljuset. Vänthallen har högt tak och mörkgrått Offerdals-skiffer och rostfria räcken. Färgsättningen av fasaden och gångbrons inglasning går i gröna nyanser och bidrar till en välkomnande trygghet.

För Peab var utmaningen att planera och bygga tidseffektivt under pågående trafikering av stationen. Stora glasade skärmtak gör det möjligt även för bussresenärer att vänta i en väder- och vindskyddad miljö.

Parkering för cyklister

För Stockholm stad var inte minst cykelgaraget lite av ett pilotprojekt. Smidiga ramper för infart och utfart underlättar idag för alla cyklister och garaget har plats för runt 350 cyklar.

Samtidigt som Älvsjö resecentrum utvecklades för att möta pendlare förändrades hela närområdet. Alldeles intill stationen har hundratals lägenheter byggts och med det nyanlagda torget har Älvsjö blivit en helt ny mötesplats med livfulla boendekvarter, butiker och mötesplatser. Tillsammans med gångbroarna är Älvsjö resecentrum en viktig länk för alla som rör sig inom stationsområdet, från spåren via vänthall till parkering och intilliggande bostäder och torg.

Dela det här på: