Miljöcertifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart.

Som ett av de största företagen inom bygg- och anläggningsbranschen har Peab stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Ett verktyg i detta arbete är att använda sig av certifieringssystem för byggnader för att minska våra byggnaders miljöpåverkan.

Vad innebär certifiering av byggnader?

En miljöcertifiering erbjuder ett tydligt ramverk att arbeta efter för att bedöma hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Själva certifieringen eller märkningen inkluderar en tredjepartsgranskning vilket innebär att man får en kvalitetssäkring av det arbete som utförts och byggnadens miljöprestanda. På så sätt kan vi också jämföra miljöprestanda hos byggnader som certifieras.

Certifieringssystem på Peab

I Sverige Svanenmärks Peabs egenutvecklade flerbostadsprojekt och egenutvecklade kommersiella byggnader certifieras enligt det internationella systemet BREEAM eller det svenska systemet Miljöbyggnad.

I Finland har Peab Fastighetsutveckling specialiserat sig på kontorsfastigheter med LEED-certifiering.

Valet att miljöcertifiera våra byggnader är ett steg mot vår vision att vara Nordens Samhällsbyggare.

Foto: Bert Leandersson

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för byggherrar och fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.

Foto: Anders Nicander

Svanenmärkning

Svanen är en nordisk miljömärkning med kriterier för att märka flerbostadshus, småhus, förskolor och skolor.

Foto: Markus Esselmark

WELL

WELL Building Standard är ett amerikanskt certifieringssystem med fokus på att förbättra hälsa och välmående för de människor som vistas i byggnader.

Illustration: Krook&Tjäder/WalkTheRoom

NollCO2

NollCO2 är ett certifieringssystem utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC) och går utöver traditionella bedömningar genom att heltäckande utvärdera och mildra klimatpåverkan från byggprojekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.