NollCO2

NollCO2 är ett certifieringssystem utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC) och går utöver traditionella bedömningar genom att heltäckande utvärdera och mildra klimatpåverkan från byggprojekt.

Att certifiera en byggnad via NollCO2 innebär att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

Certifieringsarbetet fokuserar främst på följande två huvudspår:

  1. Kraftigt minska växthusgasutsläppen från tillverkning av byggdelar och av byggprocesser samt reducera byggnadens energianvändning
  2. Balansera kvarvarande klimatpåverkan genom klimatåtgärder till nettonoll.

Utifrån byggnadens förutsättningar beräknas en specifik baseline fram för varje individuellt projekt avseende dess schablonmässiga klimatpåverkan. Därefter måste projektet sänka sin klimatpåverkan för både byggdelar & material, byggprocessen samt byggnadens energiförbrukning. När projektet nått dessa kravgränser finns möjlighet att klimatkompensera ner till nettonoll klimatpåverkan utifrån angivna klimatåtgärder som till exempel installation och produktion av förnybar el, on- eller offsite eller energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader.

NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, det vill säga, A1-A5 B1-B7 C1-C4 samt D och använder en beräkningsperiod på 50 år från att byggnaden tagits i drift.

Sweden Green Building Council (SGBC) och NollCO2

NollCO2 har utvecklats av SGBC som en tilläggscertifiering och behöver därför kombineras med Miljöbyggnad, BREEAM, LEED eller Svanen i ett projekt. Peab är medlemmar av SGBC och delaktiga i utformning av framtida versioner av NollCO2.

NollCO2 på Peab

I Sverige har Peab tillsammans med externa kunder certifierade projekt med NollCO2

Läs med om NollCO2 på SGBCs webbplats.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.