Anläggningsteknik

Affärsområde Anläggning har samlat teknisk spetskompetens i gruppen Anläggningsteknik. Huvudsyftet med avdelningen är att ta fram effektiva tekniska lösningar i anbud/projektering samt kunna erbjuda teknisk spetskompetens till produktionen.

Genom det nära samarbetet med produktionen, bäddar vi för ständig utveckling och optimerade lösningar. Anläggningsteknik har också en viktig roll som beställare av andra teknikkonsulter, erbjuda in-house spetskompetens samt driva forskning och utveckling inom intresseområdet.

Våra specialistfunktioner:

  • geoteknik
  • geokonstruktioner
  • geofysik
  • akustik
  • jorddynamik
  • oförstörande provning av anläggningsmaterial.

Vi arbetar aktivt med andra företag i koncernen och de tekniska högskolorna i Sverige. 

Kontakt

Nils Rydén

Avdelningschef

Telefon: 0733-37 49 36