Säkra affärer

Säkra affärer innebär för oss sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga och etiska krav.

  • Säkra och schyssta arbetsplatservi arbetar proaktivt och systematiskt så att alla på våra arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor.
  • Kvalitetssäkrade leverantörer – vi köper varor och tjänster från leverantörer och underentreprenörer som är godkända, följer Peabs krav och där vi har skriftliga avtal.

Säkra affärer handlar om att vi ska ha arbetsplatser där man vill arbeta och där ingen kommer till skada – varken vi själva, våra underentreprenörer eller tredje man. Det handlar också om miljö och det sociala engagemanget, att ta vara på vår omgivning i det breda perspektivet. I detta ligger också etiken – fusk och oegentligheter ska inte förekomma på våra arbetsplatser.

Målet är att bygga en stark säkerhetskultur där alla tänker efter före och arbetsplatser där ingen riskerar att skadas. Vi strävar mot att alla på våra arbetsplatser, vilket inkluderar underentreprenörer och leverantörer, jobbar under schyssta arbetsrättsliga villkor och betalar skatt samt att vi jobbar med kvalitetssäkrade leverantörer och underentreprenörer.

Något av det vi gör

Vägen går genom uthållighet och ett batteri av åtgärder. Särskilt prioriterat har varit vårt arbete med riskobservationer. Andra viktiga åtgärder är att, med hjälp av digitala verktyg, planera, följa upp och analysera vårt nordiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Hela tiden förbättras också vårt systematiska inköpsarbete för att säkerställa att alla leverantörer och samarbetspartners uppfyller Peabs krav gällande skatte-, kredit- och inpasseringskontroll. Vi försöker också jobba närmare och med färre leverantörer inom utvalda riskkategorier, bland annat genom att visualisera leverantörskedjor och utöka uppföljning, kontroll och revision på arbetsplatserna. Vi har särskilt identifierat leverantörer inom riskfyllda områden; med dessa pågår ett särskilt utvecklingsarbete. Arbetet med att fasa ut hälsofarliga ämnen pågår för fullt och vi höjer hela tiden vår gemensamma kompetens för att kunna arbeta säkrare och mer hållbart. Tusentals medarbetare har redan genomfört vår e-utbildning i Säkra affärer, vilken är obligatorisk för chefer inom produktion och för stödfunktionerna inköp, arbetsmiljö och HR.

Uppföljning, revisioner och kontroller säkerställer rätt leverantörer

Säkra affärer är ett begrepp i Peab. En viktig del i arbetet handlar om att välja rätt leverantörer. I Peab finns idag cirka 40.000 externa aktiva leverantörer. En specialistgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att genomföra leverantörskontroller och revisioner i leverantörskedjan.

ID06-kort allt smartare – motverkar oseriösa företag i byggbranschen

ID06-kort inom byggbranschen har funnits ända sedan 2006 och Peab har varit aktivt sedan start. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

Foto: Annika Persson

Arbetsmiljö och säkerhetskultur

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.