ID06-kort allt smartare – motverkar oseriösa företag i byggbranschen

ID06-kort inom byggbranschen har funnits ända sedan 2006 och Peab har varit aktivt sedan start.

– Vi ville ha ordning och reda på våra byggarbetsplatser och veta vem som befann sig där. Det handlade också om att försöka undvika stölder och säkerställa att vi hade rätt underentreprenörer, säger Peter Martin, säkerhetschef i Peab och med en bakgrund som polis.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Syftet med systemet är att göra det lätt att identifiera personer på en arbetsplats och koppla varje person till en arbetsgivare. Så sent som i fjor uppdaterades korten. Säkerheten är högre nu, dvs korten går inte att förfalska lika lätt längre. Och processer kopplade till företag och arbetstagare har blivit väsentligt bättre.

Utifrån min roll som säkerhetschef är det roligt att arbeta
i Peab eftersom dessa frågor har hög prioritet i företaget. 

Peter Martin, säkerhetschef Peab

– Under årens lopp har vi regelbundet gjort egna kontroller på företag som vi anlitat. Vi kan se att säkerheten har förbättrats med de nya korten, säger Peter Martin.

ID06 har flera användningsområden, såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Alla företag i byggbranschen i Sverige ska ha det nya ID06-kortet. Ingen ska komma in på en Peabarbetsplats utan det.

Skattefusk inom branschen

En annan aspekt handlar om skatt. Skattefusk inom byggsektorn beräknas kosta staten omkring 450 miljoner kronor varje månad.

– Byggbranschen är en fixarbransch. Det är lätt att göra svartjobb. ROT-avdraget är exempel på ett försök att få bukt med svartarbete åt privatpersoner, säger Peter Martin och fortsätter:

– Det är en bransch där ofta mycket pengar är involverat. Arbetena är projektbaserade och bygger ofta på långvariga relationer där entreprenörerna hjälper varandra. Det är mycket lösningsorienterat och det kan vara svårt att få till bra kontrollsystem.

Frågor med hög prioritet

Peter Martin har arbetat i Peab sedan 2007.

– Utifrån min roll som säkerhetschef är det roligt att arbeta i Peab eftersom dessa frågor har hög prioritet i företaget. Under årens lopp har vi haft ett bra samarbete med branschorganisationen Byggföretagen, ID06 AB och myndigheter som Skatteverket. Vi arbetar aktivt för att minska möjligheten för oseriösa företag att verka i branschen.

Men för att nå hela vägen behöver även lagstiftningen ses över. Det krävs en förändring, speciellt när det gäller utländsk arbetskraft.

– Lagstiftningen är krånglig och det är svårt att göra rätt. Vi har en fri rörlighet av arbetskraft i Europa, men vi har en lagstiftning som exempelvis innebär att det är svårt att veta var arbetskraften betalar skatt. Idag är systemet svårkontrollerat, både för oss och för myndigheterna. Därför är det viktigt med ett bra samarbete med alla parter.

Uppföljning, revisioner och kontroller säkerställer rätt leverantörer

Säkra affärer är ett begrepp i Peab. En viktig del i arbetet handlar om att välja rätt leverantörer. I Peab finns idag cirka 40.000 externa aktiva leverantörer. En specialistgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att genomföra leverantörskontroller och revisioner i leverantörskedjan.

"Vi måste kommunicera och vädra ut gammal rädsla för jobbiga frågor"

Det krävs krafttag mot korruption i den utsatta byggbranschen. Av de sju kriterier som enligt Institutet Mot Mutor (IMM) kännetecknar en korruptionsfri företagskultur fick branschen bara fullt godkänt på tre enligt en undersökning. ”Man behöver kommunicera snabbare och strunta i ömma tår”, säger Karin Malmgren, chefsjurist i Peab.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.