Uppföljning, revisioner och kontroller säkerställer rätt leverantörer

Säkra affärer är ett begrepp i Peab. En viktig del i arbetet handlar om att välja rätt leverantörer. I Peab finns idag cirka 40.000 externa aktiva leverantörer. En specialistgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att genomföra leverantörskontroller och revisioner i leverantörskedjan.

– Vi står för ett ansvarsfullt företagande, vi vill bara ha att göra med seriösa leverantörer. Peab och hela byggbranschen har problem med oseriösa leverantörer, t ex företag som inte betalar rätt lön till sina medarbetare, konstaterar Marcus Holtz, koncerninköpschef i Peab.

I Peab görs en proaktiv, regelbunden och systematisk kontroll av leverantörer. Arbetet, som sker i ett nära samarbete med funktionerna Peab Säkerhet, Ekonomi och affärsområdena, går bland annat ut på att ta fram kredit- och säkerhetskontroller som är kopplade till leverantörsregistret. Syftet är att alla på Peabs arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor.

Vi står för ett ansvarsfullt företagande, vi vill bara ha att göra med seriösa leverantörer.

Marcus Holtz, koncerninköpschef Peab

– Vi kartlägger även företag som sysslar med ekonomiska oegentligheter. Men samtidigt som vi tar fram kontroller för att fånga upp de företag som är oseriösa så kommer de på nya sätt att runda de kontroller vi har, säger Peter Martin, säkerhetschef i Peab.

Identifierade riskkategorier

I Peab har vi identifierat ett antal så kallade riskkategorier i underleverantörskedjan, där det uppträder företag med otillräcklig yrkeskompetens, svarta löner, dåliga arbetsvillkor och ekonomisk brottslighet. Till dessa räknar vi sanering, rivning, håltagning, byggställningsentreprenader och städning, säger Marcus Holtz och tillägger:

– Man ska komma ihåg att majoriteten av leverantörerna inom riskkategorierna dock är seriösa, men vi har sett tillräckligt många oseriösa företag för att behöva fokusera speciellt på dessa områden.

Peter Martin, säkerhetschef Peab, fyller i:

– Processen för att upptäcka företag som är oseriösa har blivit bättre, vi har fått bättre instrument; våra system och digitalisering gör att vi får en bättre och mer samlad information.

En av grundpelarna för att upptäcka oseriösa aktörer är identitetskortet ID06-kort som uppdaterades så sent som 2019 och som gäller för att komma in på alla byggarbetsplatser i Sverige.

– Vi har ökat samarbetet med flera aktörer, både inom branschen och från myndigheter och beställare. Nyckeln till framgång är samverkan och samarbete, konstaterar Peter Martin.

Ett tydligt arbetssätt

– Vårt arbete internt i Peab går ut på att tydliggöra för verksamheten vilka processer, arbetssätt och aktiviteter som leder till säkra affärer, säger Marcus Holtz.

Han berättar att om ett företag får avslag i den omfattande genomsynen av leverantörer som görs i Peab, informeras respektive inköpschef. Arbetet mäts och följs upp frekvent.

– För att vi ska nå det vi kallar för ett schysst bygge så måste vi ha godkända leverantörer. Vi måste ha trygga och säkra arbetsplatser där människor arbetar under schyssta villkor. Och, det allra viktigaste, ingen får skadas på våra arbetsplatser, poängterar Marcus Holtz.

ID06-kort allt smartare – motverkar oseriösa företag i byggbranschen

ID06-kort inom byggbranschen har funnits ända sedan 2006 och Peab har varit aktivt sedan start. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

"Vi måste kommunicera och vädra ut gammal rädsla för jobbiga frågor"

Det krävs krafttag mot korruption i den utsatta byggbranschen. Av de sju kriterier som enligt Institutet Mot Mutor (IMM) kännetecknar en korruptionsfri företagskultur fick branschen bara fullt godkänt på tre enligt en undersökning. ”Man behöver kommunicera snabbare och strunta i ömma tår”, säger Karin Malmgren, chefsjurist i Peab.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.