"Vi måste kommunicera och vädra ut gammal rädsla för jobbiga frågor"

Det krävs krafttag mot korruption i den utsatta byggbranschen. Av de sju kriterier som enligt Institutet Mot Mutor (IMM) kännetecknar en korruptionsfri företagskultur får branschen bara fullt godkänt på tre. Detta enligt en undersökning som gjordes 2019, sammanställd i rapporten ”Den blinda affärskulturen”.

Att just byggbranschen utmärkt sig när det gäller korruption kan bero på att arbetssättet är projektbaserat med många inblandade aktörer som ofta hanterar stora summor, tror Karin Malmgren, chefsjurist i Peab:

– Leverantörsleden är långa och beräkningsmodellerna svåra att kontrollera. En stor utmaning är de relationer som uppstår i alla dessa led. Vi måste vara öppna med att kulturen för förmåner och representation har varit allt annat än bra och våga kommunicera och vädra ut rädslan för att ta tag i frågor som upplevs som jobbiga, säger Karin.

Systematiskt arbete

Sedan mer än 15 år har Peab arbetat metodiskt för att i alla led öka kännedomen om företagets regelverk, värderingar och etiska kompass. Karin exemplifierar:

– Vi har fått mycket på plats och arbetar systematiskt, bl a genom Peabs etiska råd som säkerställer att opartiska och professionella utredningar genomförs när misstankar uppkommer, uppförandekod och utbildning, liksom en tydlig och konsekvent hantering av överträdelser. Vi nöjer oss dock inte där utan anser att vi hela tiden behöver göra mer, t ex behöver vi kommunicera snabbare och strunta i ömma tår.

Samtidigt är vi medvetna om att all verksamhet bygger på enskilda individer och det finns alltid en risk att någon inte följer reglerna. Tonen från toppen, dvs att  Peabs ledning är tydlig och i alla relevanta sammanhang genom ord och handling markerar att korruption aldrig accepteras, är en avgörande faktor. Det ska inte finnas några tveksamheter om vad som gäller i Peab.

Kriterier för en korruptionsfri företagskultur

Näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor, IMM, har utarbetat de sju kriterier som de menar krävs för att bygga en korruptionsfri företagskultur. Karin Malmgren gör bedömningen att Peab har fem av dessa helt på plats och på god väg med de övriga två.

– Vi arbetar riskbaserat och hela tiden med att ytterligare förbättra kontrollen på våra leverantörer. Alla leverantörer får också garantera att de och deras underleverantörer följer vår uppförandekod. Vi behöver dock göra fler leverantörsrevisioner för att säkerställa att alla också lever upp till vår uppförandekod i praktiken, förklarar Karin.

– Alla leverantörer får också garantera att de och deras underleverantörer följer vår uppförandekod. Vi behöver dock göra fler leverantörsrevisioner för att säkerställa att alla också lever upp till vår uppförandekod i praktiken, förklarar Karin.

I Peab är alla chefer, och medarbetare, informerade om företagets uppförandekod som är tydlig med att korruption aldrig accepteras. 

- När genomtramp är det viktigt att hantera dessa. Det är grunden för att komma tillrätta med felaktiga beteenden och identifiera när ytterligare informationsinsatser krävs. 

Fakta

”Den blinda affärskulturen” är rapporten som togs fram av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, i samarbete med Institutet mot mutor. Rapporten bygger på enkätsvar från 1.771 byggchefer och är en del av Novus-undersökningen Byggchefsbarometern 2019.

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Riskanalys korruption

Peabs etiska råd hanterar konstaterade överträdelser mot lagar och regler, däribland korruptionsbrott, i syfte att sådana överträdelser hanteras korrekt och konsekvent i koncernen.

Uppföljning, revisioner och kontroller säkerställer rätt leverantörer

Säkra affärer är ett begrepp i Peab. En viktig del i arbetet handlar om att välja rätt leverantörer. I Peab finns idag cirka 40.000 externa aktiva leverantörer. En specialistgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att genomföra leverantörskontroller och revisioner i leverantörskedjan.

ID06-kort allt smartare – motverkar oseriösa företag i byggbranschen

ID06-kort inom byggbranschen har funnits ända sedan 2006 och Peab har varit aktivt sedan start. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.