Peabs säkerhetsarbete

Säkerhetsarbete är inte bara en intern angelägenhet för Peab. Vi arbetar med att förebygga brott, minska skadeverkningar av brott och skapa förutsättningar för trygga arbetsplatser.

I det arbetet samarbetar Peab i projekt med Byggföretagen, Polisen och olika företag, allt i syfte att bidra till ett tryggare samhälle. Säkerhetsarbetet sker systematiskt och omfattar: 

Arbetsplatssäkerhet

Våra arbetsplatser ska vara trygga för våra medarbetare. Därför arbetar vi för att förhindra att obehöriga personer befinner sig på arbetsplatsen, inbrott och skadegörelse och för att skapa ordning och reda.

Personsäkerhet

Alla på Peab ska känna sig trygga i sin arbetssituation. Den som arbetar på Peab ska oavsett position få omedelbart stöd om han eller hon utsätts för brottslig gärning relaterad till arbetet i Peab.

Affärssäkerhet

Affärssäkerhet syftar till stöd vid bedömningar av leverantörer och andra affärskontakter. Peab har stor erfarenhet av säkerhetsskyddsavtal (SUA) och inom ramen för affärssäkerhet bedrivs även utredningar. Peab arbetar aktivt tillsammans med Byggföretagen för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen. ID06 är ett säkerhetssystem som endast ger behöriga tillträde till arbetsplatserna, ett exempel där Peab är drivande för att öka användandet och nyttan. I Finland använder Peab personkort med skattenummer och i Norge använder vi Byggekort för att veta vilka som får lov att arbeta på våra arbetsplatser.

Krishantering

Krisorganisationen, som utbildats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillhandahåller professionellt omhändertagande av drabbade vid till exempel allvarliga olyckor, oavsett om det rör anställda eller tredje man, och samverkar på plats med myndigheter och organisationer.

Exempel på åtgärder som genomförts:

  • Kameraövervakning av kontor och utsatta arbetsplatser som i realtid skickar rörliga bilder och har i flera fall lett till att stölder och inbrott har förhindrats och förövare kunnat gripas.
  • Det egenutvecklade systemet PoFa (Polis- och försäkringsanmälan) innebär att anmälan av stölder och försäkringsfall kan göras direkt på arbetsplatsen och samtidigt till polis och försäkringsbolag. Genom detta höjs anmälningsfrekvensen och förutsättningarna att knyta förövaren till stölden och återfå stöldgodset förbättras.
  • Inom Peab hålls utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för hur svartarbete bedrivs och hur vi kan förhindra att oseriösa underentreprenörer anlitas. Peab håller även föreläsningar i branschen, exempelvis för lokala brottsförebyggande råd.

Peab intensifierar kampen mot stölder i byggbranschen

Det stjäls verktyg för miljardbelopp på byggarbetsplatser runt om i Sverige varje år. Främst handlar det om handverktyg, men även om förarstyrda maskiner.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

ID06 i Peab

Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna.

Peab inför hårdare kontroller för en schysst byggbransch

Konkurrens på lika villkor är en avgörande faktor för byggbranschens framtid. Peab arbetar systematiskt med denna prioriterade fråga och har under senare år implementerat åtgärder för att säkerställa schyssta arbetsvillkor, sund konkurrens och en hållbar byggmarknad.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.