Röster om etik och antikorruption

"Vi måste kommunicera och vädra ut gammal rädsla för jobbiga frågor"

Det krävs krafttag mot korruption i den utsatta byggbranschen. Av de sju kriterier som enligt Institutet Mot Mutor (IMM) kännetecknar en korruptionsfri företagskultur fick branschen bara fullt godkänt på tre enligt en undersökning. ”Man behöver kommunicera snabbare och strunta i ömma tår”, säger Karin Malmgren, chefsjurist i Peab.

Uppföljning, revisioner och kontroller säkerställer rätt leverantörer

Säkra affärer är ett begrepp i Peab. En viktig del i arbetet handlar om att välja rätt leverantörer. I Peab finns idag cirka 40.000 externa aktiva leverantörer. En specialistgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att genomföra leverantörskontroller och revisioner i leverantörskedjan.

ID06-kort allt smartare – motverkar oseriösa företag i byggbranschen

ID06-kort inom byggbranschen har funnits ända sedan 2006 och Peab har varit aktivt sedan start. ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.