Utbildning i etik och antikorruption

En viktig framgångsfaktor i Peabs etikarbete är kompetenshöjande insatser. Alla anställda i Peab utbildas därför kontinuerligt inom bland annat etik, antikorruption och konkurrensrätt.

Utbildningarna genomförs som e-utbildningar och är öppna för alla medarbetare i Peab. För medarbetare med affärsansvar är utbildningarna obligatoriska. Syftet är att höja kunskapsnivån kring etiska frågor och därmed minska riskerna för överträdelser, samt öka förståelsen för de förväntningar Peab har på alla anställda. Utbildningarna är skräddarsydda för Peabs behov och innehåller situationer som illustrerar en rad för branschen relevanta etiska dilemman. Genom att ta del av dessa tänkbara situationer med tillhörande feedback tillsammans med våra policys och styrande dokument lär sig våra medarbetare att identifiera och hantera etiska dilemman. 

Fram till 2022 har drygt 16.700 medarbetare inom Peab utbildats inom etik och antikorruption.

Alla ledande befattningar inom Peab genomgår också ett utbildningsprogram, Att leda Peab, för att kunna leda medarbetare och team i enlighet med Peabs vision och förhållningssätt.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.