Utbildning i etik

Som ett led i det förebyggande arbetet mot korruption och överträdelse av Peabs regler avseende affärsetik och affärsprinciper genomförs utbildningsprogrammet Etikrundan.

Utbildningen startade 2009 och genomförs i Sverige, Norge och Finland. Utbildningen är skräddarsydd för Peabs behov och innehåller situationer som illustrerar en rad för branschen relevanta etiska dilemman.

Alla som har genomgått Etikrundan skriver på en förbindelse att man i sin arbetsutövning alltid kommer att följa de värderingar som och uppförandekoden baseras på.

Peab kommer fortsätta att utbilda sina medarbetare i dessa frågor under kommande år. Alla högre chefer genomgår även en endagarsutbildning i konkurrensrätt.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.