Skeppsholmen kajer (etapp 1), Stockholm

På Skeppsholmen har Peab renoverat den 170 meter långa kajen genom montering av ny bakåtförankrad betongkaj och nytt trädäck. Formning, armering och gjutning av kajmur utfördes både över och under vatten.

Ett projekt med många moment med syfte att säkerställa stabiliteten på kaj och markytor inom ett nationalstadparksområde.

Projektet krävde stor försiktighet vid schaktning och ett tätt samarbete med marinarkeologer då det i tidigt skede påträffades arkeologiska fynd, bland annat det man tror är Gustav II Adolfs flaggskepp Scepter från 1600-talet.

Fakta

Uppdrag
Rivning av befintligt trädäck, ny bakåtförankrad betongkaj med trädäck

Kund
Statens fastighetsverk

Byggtid
2017-2018

 

Dela det här på: