Ny råvattenledning säkerställer leveransen av dricksvatten till en halv miljon människor i Skåne

Peab har projekterat och byggt en ny råvattenledning som kompletterar den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket.

Det unika med ledningen är att den är både lång och har en stor kapacitet samt att råvattenledningen har ett stort samhällsintresse eftersom det kommer att säkra vattenförsörjningen för många människor i Skåne.

För att säkerställa framtida kapacitetsbehov och för att förbättra driftssäkerheten så har ledningen dubblerats från Bolmentunneln ner till pumpstationen vid Ringsjöholm.

Ledningen är en råvattenledning som är cirka 26 km lång och unik i sitt slag med varierande geotekniska förutsättningar. Där finns 58 stycken rörböjar och det blir när ledningen svänger som de sedan gjuts in i betongstöd.
Längs sträckan finns även:

  • 24 stycken tömmare, så att man med hjälp av pump får ut det sista kvarvarande vattnet ur ledningen efter att utspolningen är gjord (lågpunkter)
  • 24 stycken luftningsbrunnar, för att få ut luft ur ledningen under drift (högpunkter)
  • 4 stycken utspolningsbrunnar, som tömmer ledningen på vatten vid tömningsbehov (vattendrag)

Vi beslutade i ett tidigt skede av projektet att genomföra en rensning och provning av ledningen i sin helhet. För ändamålet valde vi att använda en polly-pig (se bild nedan) som specialkonstruerades för att användas i just detta projekt. Utförandet är unikt i sitt slag och har förmodligen aldrig genomförts på så lång ledning i denna dimension.

Utmaningar

Råvattenledningen korsar en järnväg, cirka 20 vattendrag och ett tiotal vägar och på ledningssträckan finns drygt 60 markägare att ta hänsyn till. I ledningsrättsprocessen har man tagit hänsyn till markägarnas intresse, till skyddande arter, till fornminnen, till miljö samt haft ett hållbarhetsperspektiv genom processen.

Fakta

Uppdrag
Cirka 26 km ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjön

Kund
Sydvatten AB

Byggtid
Fas 1: 2014-2015, framtagande av bygghandlingar och kalkyler
Fas 2: 2016-2019, utförande och färdigställande

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkansform, partnering

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.