Snugganparken, Linköping

Snugganparken är en designad oas med branta slänter, träd som har bevarats och ett spännande inslag i parken är den designade trappan med sina olikfärgade räcken. I projektet ingick en omfattande kajrenovering.

Renoveringen av strandskoningen utfördes på samma sätt som när den för 100 år sedan byggdes. Samtliga stenar märktes upp för att sedan återsatts på exakt samma plats. Vissa arbeten utfördes från ponton då de branta slänterna satte stopp för maskinernas framkomlighet. Gabionmurar med fronter av cortenstål har byggts med sittytor av ek med dold belysning. Parken är upplyst med många led-lampor vilket skapar en fin stämning.

Fakta

Uppdrag
Ombyggnad av Snugganparken samt renovering av kaj (strandskoning) längs Snugganparken, Stångån i Linköping.

Kund
Linköpings kommun och Tekniska verken i Linköping Nät AB

Byggtid
Augusti 2016 - oktober 2017

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Samarbetspartners i projektet
Peab Anläggning, Drift och underhåll, Lambertsson El, HSM i Linköping gjorde smidesjobben, Yrkesdykarna i Norrköping AB utförde dyk- och pålningsarbeten, Sten & Anläggning AB utförde stenarbeten.

Dela det här på: