Fastighetsägare

De flesta av våra uppdrag som vi utför till våra privata och kommunala fastighetsägare ställer särskilt stora krav på oss. Förutom en god dialog med våra beställare möter vi även boende och anställda i hem och kontor under våra uppdrag.

Alla vi som jobbar i dessa typer av uppdrag är utbildade i Affärsmannaskap och kunddialog då vi utöver att representera vårt eget varumärke även är en representant för fastighetsägarna.

Vi ombesörjer goda relationer med de boende och verksamma i de fastigheter där vi utför uppdrag samt att vi håller god ordning och reda för att minimera besväret i vardagen. Självklart är vår målsättning att leverera på utsatta tidsplaner – något som vi är extra bra på då vi är en del av en koncern med stora resurser.

Men det handlar inte bara om att hålla god ordning och reda samt agera professionellt i mötet med de boende i fastigheten. Vi kan också garantera att de hantverkare som kommer till jobbet har kollektivavtal, är utbildade i arbetsmiljö och att de använder lagstadgad säkerhetsutrustning. Detta för att skydda våra anställda – och våra kunders renommé och varumärke.

Dela det här på: