Fönster- och dörrbyte

Att byta fönster och dörrar behöver inte vara en besvärande affär. Peab Byggservice har utfört åtskilliga byten, och vi är snabba och effektiva. I ett äldre hus, gör vi en utförlig miljöinventering, för att utesluta att eventuella miljöfarliga ämnen finns i fogar.

Vi utför inte bara mättjänst utan samordnar även så att exempelvis plåtslagare och målare finns på plats i rätt tid under arbetets gång.

Väl inne i hemmen, lägger vi skyddsmatta och håller undan efter oss så att vi gör så lite avtryck som möjligt. Vi har stor vana av att arbeta i hemmamiljö.

 Värt att tänka på, är vilken typ av fönster du vill ha. Det ska inte bara passa husets karaktär, de ska vara kostnadseffektiva och hålla en isolerande förmåga, s.k. U-värde, vilket är lönsamt i längden. Vi kan hjälpa dig att förstå skillnaderna i valet av fönster.

Dela det här på: