Industrikunder

Några av våra största kunder återfinns inom industrin. Vi har under årens lopp skaffat oss unik kompetens och insikt om våra kunders verksamheter och våra hantverkare har stor vana att verka utan att störa den pågående produktionen.

Vi vet att våra industrikunder efterfrågar korta och snabba ledtider där vi ombesörjer såväl den lokala arbetsledningen som själva utförandet med minimal inblandning från kundsidan. Vi städar av våra arbetsytor dagligen under uppdraget och är lyhörda för eventuella ändringar i driften.

Ofta jobbar vi i miljöer där det råder sträng sekretess vilket gör att våra hantverkare är väl införstådda med att efterleva de regler och rutiner som just er industri har tagit fram.

Dela det här på: