Stambyte

Stambyte innebär i allmänhet att byta ut befintliga - eller omplacera vatten- och spillvattensrör i byggnaden. Beroende på byggnadsår, material och existerande stamplacering är förutsättningarna varierande.

Stambyte är ett stort och omfattande projekt som ställer till det lite för hyresgästerna i fastigheten. Ofta innebär ett stambyte även renovering av badrum och i vissa fall kök. 

I den här typen av uppdrag är en av de viktigaste delarna att vi har en väl fungerande dialog, såväl med beställare som med hyresgäster. Vi är ödmjuka inför det faktum att boendeförhållandena påverkas under arbetets gång. Därför ställer vi upp med så mycket information och förslag som möjligt kring hur man provisoriskt får vardagen att fungera med exempelvis toalettbesök, matlagning, hygien med mera.

Dela det här på: