Tillbyggnad

Vi utför tillbyggnader av olika slag. Det är ofta en funktion man som boende eller hyresvärd saknar som resulterar i tillbyggnader. Kontor och butikslokaler bygger vi till utan att störa i pågående verksamhet, vilket vi har stor erfarenhet av. 

Vi tar hänsyn till beställarens kund och har god kommunikation med beställare och hyresgäst. Vi hjälper till med helheten såsom allt från planeringsskede gällande placering, utförandeprocess och utformning till frågor om bygglov och andra regler. 

Under projektet använder vi oss av pålitliga och trygga leverantörer när det gäller  exempelvis installatörer av el, VS, ventilation, ytskikt m.m.

Med en tillbyggnad kan ditt boende eller din fastighet tillgodose fler önskemål än tidigare. Exempel på tillbyggnader är:

  • Tillbyggnad av befintlig byggnad
  • Cykelförvaring
  • Miljöhus
  • Uterum
  • Takkupor

Dela det här på: