Rörinspektion

Med kvalificerad filmutrustning och auktoriserad personal kan vi snabbt fastställa rörledningarnas status. Detta ger en god möjlighet att kunna planera och inte minst budgetera för ett regelbundet underhåll av dina rörledningar. Vi kan inspektera de flesta typer av rörsystem, till exempel ventilationskanaler, dag- och spillvattenledningar i fastigheter och i mark.

  • Markförlagda ledningar filmas i dimensioner från cirka Ø110 mm till Ø2000 mm
  • Satellitkamera för servisinspektioner
  • Med våra fastighetskameror kan vi kontrollera ledningar från Ø32 mm till Ø150 mm
  • Vi söker läckor på vattenledningar, markvärme och golvvärme med hjälp av spårgas
  • Vi provtrycker med luft och vatten
  • Spoling av vattenledningar med luft, vatten eller med renspigg
  • Vi utför felsökning och dokumentering samt kommer med åtgärdsförslag
  • Kontroller utförs enligt Svenskt Vattens publikationer

Rörinspektion i Mellansverige

Fredrik Hjalmarsson Morell

Telefon: 0733-37 58 48

Per Eriksson

Telefon: 0733-37 57 80

Rörinspektion i Norra Sverige

Lars-Åke Gyllmo

Telefon: 0733-37 18 83