Trafikavstängningar

  • Vi arbetar med hela kedjan, från planering och framtagande av TA-planer till etablering och uthyrning av material.
     
  • Vi utför alla typer och storlekar av avstängningar, för både statliga, privata och kommunala beställare.
     
  • Vi ansvarar för alla faser i ert projekt. Från planering, logistik och tillstånd i det tidiga skedet till utförande och av etablering vid projektets slut.
     
  • Vi tar fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för er med fokus på bra arbetsmiljö och trafiksäkerhet.