Vinterväghållning - beredskap dygnet runt

Under vintermånaderna arbetar vi med vinterväghållning av våra vägar och har beredskap dygnet runt. Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete att hålla vägar och gator i sådant skick att de har god framkomlighet och att trafiksäkerheten är hög.

Vi har flera beställare, de största är Trafikverket och olika kommuner. I våra uppdrag ingår det bland annat att ploga och halkbekämpa vägar samt gång- och cykelbanor.

Vinterväghållning av Trafikverkets vägar

Mellan den 1 oktober och den 30 april är vår vinterorganisation igång för att ploga och halkbekämpa enligt de uppdrag vi har på Trafikverkets vägar. I dagsläget ansvarar vi för 24 av 109 av Trafikverkets driftområden. Alla statliga vägar har delats in i olika standardklasser efter Trafikverkets beslut. Standardklassen är den som avgör hur snabbt vägen ska plogas en viss tid efter att det har slutat snöa samt om den ska vara snöfri eller inte. De med mest trafik prioriteras först.

Vinterväghållning av kommunens vägar

Vi ansvarar för några av Sveriges kommuners vinterväghållning. Genom våra kontrakt med de olika kommunerna framgår det hur vi ska sköta vinterväghållningen i respektive kommun. Kommunerna skiljer sig åt, men gemensamt för kommunerna är att de har olika prioriteringar för olika gator. Det kan exempelvis se ut så här:

  1. Först röjs trafikleder och bussgator med tillhörande gångbanor samt prioriterade cykelvägar.
  2. Därefter röjs övriga huvudgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.
  3. Sedan röjs bostadsgator med tillhörande gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar.

Vi sköter även om trappor, torg, kommunens fastighetsytor, parkeringsplatser och parkvägar.

För att läsa om hur vinterunderhållet ser ut i just din kommun, gå in på respektive kommuns hemsida.

Detta kan jag som trafikant göra

Vi ska alltid hjälpas åt i trafiken, inte minst under vintern då det kan vara halt och svårframkomligt.

Några saker att tänka på:

  • Håll alltid avståndet
  • Anpassa hastigheten efter underlaget
  • Var ute i god tid, stressa inte
  • Vinterrusta bilen med till exempel snöborste, isskrapa, startkablar, ficklampa och extra kläder/filtar.

Fler tips

På Trafikverkets webbplats hittar du fler tips om vad du kan tänka på i vintertrafiken - www.trafikverket.se.

Det här visste du inte om halka

TV4-nyheternas meteorolog, Peter Kondrup, berättar om hur olika sorters halka bildas på våra vägar.

Snöröjning och halkbekämpning i Stockholms stad

Läs mer om hur Stockholms stad arbetar med halkbekämpning och snöröjning.

Drift och underhåll av väg på vintern

I Sverige har vi cirka 10.000 mil väg som ska hållas framkomliga. I filmen beskriver Trafikverket hur det går till.

Har du frågor om Trafikverkets vägar, kontakta:

Trafikverket

Telefon: 0771- 921 921