Största arbetsmiljöriskerna: Machokultur och ”jag ska bara”

Arbetsmiljö är inte bara regler – det är hur vi använder regler och de hjälpmedel som finns. Vi håller på med en beteendeförändring. Det menar Mattias Ivdal, projektchef inom Anläggning på Peab.

− Det är upp till varje individ att ställa upp på reglerna och bidra till en säker arbetsmiljö, säger Mattias Ivdal.

Både Mattias och Anders Nilsson, som är platschef Bygg, tycker att attityden har förbättrats mycket. Men de påtalar också vikten av att dagligen ha dialog på arbetsplatsen kring de risker som finns. Att ha med arbetsmiljö och säkerhet som en stående punkt på veckomöten och samordningsmöten och göra skyddsronder varje vecka om så behövs. Skyddsombudet har en viktig roll.

− Vi måste arbeta med planering och ha regelbundna avstämningar med alla på arbetsplatsen, både egna medarbetare och underentreprenörer, betonar Anders Nilsson.

Riskerna ser lite olika ut beroende på vad det är för typ av projekt.

Mattias Ivdal:

− Det projekt, Marieholm ED2 (se fakta nedan) som jag jobbar i just nu är ett storstadsprojekt med allt vad det innebär. Det är trångt och trafiknära och vi har tunga stora maskiner. Dessutom är det geotekniskt avancerat med risk för skred.

− Här är det mera tunga lyft, takarbeten och höga höjder, säger Anders. Men även hos oss utgör trafiken en fara.

− Svårigheten att kommunicera med utländska underentreprenörer kan också vara ett problem, fortsätter han. Vi har visserligen en introduktionsfilm på engelska, men det är inte bara språket som skiljer utan också skillnaden i krav. Jag förstår att det kan vara svårt att veta vad som gäller. Alla har inte så höga krav som vi och i det land man kommer från ser kraven på säkerhet och arbetsmiljö oftast också helt annorlunda ut.

De råd Anders och Mattias ger för en ökad säkerhet är planering och Mattias förklarar:

− I arbetsberedningen bryter vi ner risker till vad de innebär för det dagliga arbetet. Alla arbetsmoment ska vara säkra att utföra.

Platschef Anders Nilsson och projektchef Mattias Ivdal återkommer till betydelsen av individens ansvar, av att vara sitt eget skyddsombud och vara rädd om sig själv och sina kollegor. Machokulturen ger de inte mycket för och varnar också för de där tillfällena då man ”ska bara”.
− Det är då olyckor händer.

Kort fakta Marieholmsförbindelsen

Vad:  Ny vägförbindelse under och ny järnvägsförbindelse över Göta älv i Göteborg.
Varför: Minskar sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem och trafiken genom Tingstadstunneln. Ger större robusthet och minskar störningarna i hela järnvägssystemet och möjliggör för mer godstrafik på järnväg. 
Nuläge: Byggnation av vägtunnel, järnvägsbro och trafikplatser pågår. 
Trafikstart: Södra Marieholmsbron 2016 och Marieholmstunneln 2020.
Kostnad: Marieholmstunneln beräknas till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå, ingår i Västsvenska paketet. Södra Marieholmsbron finansieras genom samverkande intressenter regionalt och nationellt, samt med bidrag från EU. Kostnad ca 1,35 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.
 
(från trafikverket.se)

Peabs del i projektet

Peab Anläggnings entreprenad har Marieholm ED2 och är en del av Marieholmsförbindelsen. Projektet är en trafikplats för den nya Marieholmstunneln under Götaälv, och består bl.a. av en bro för E45N på 330 m och en bro för E45S på 120 m samt två betongtråg ner till ny tunnel på ca 150 m vardera.
 
Kontraktssumma: cirka 333 Mkr
Byggstart: våren 2014
Klart: hösten 2017

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.