Peab i samverkan mot mutor och korruption

De allra flesta vill göra rätt och då ska det också vara enkelt att göra rätt. Peab har tillsammans med andra stora aktörer i byggbranschen undertecknat en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för att stärka arbetet mot korruption.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Med ett gemensamt synsätt och riktlinjer som tydliggör var gränserna går, underlättas affärsrelationerna för alla parter.

-En branschöverenskommelse med tydliga exempel ger en gemensam spelplan, gör det enklare att göra rätt och kan också bidra till en positiv dialog om hur parterna kan undvika att hamna i besvärliga situationer. Byggbranschen är komplex och stora delar av verksamheten är dessutom offentligt finansierad vilket ställer höga krav på integritet och förtroende hos parterna. Vi välkomnar den här överenskommelsen, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef.