BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

En byggnad bedöms inom tio områden och inom respektive område finns ett varierat antal indikatorer där poäng kan erhållas.

  • Ledning och styrning
  • Hälsa och inomhusmiljö
  • Energi
  • Transport
  • Vatten
  • Avfall
  • Föroreningar
  • Mark och ekologi
  • Material
  • Innovation

De möjliga betygsnivåerna är Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Byggherrar och byggföretag kan använda BREEAM i projekt för att skapa byggnader med hög miljöprestanda. Byggnaden får en deklaration och klassificering av dess miljökvaliteter. Systemet kan användas för att certifiera lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.

SGBC och BRE

BREEAM har funnits sedan 1990. Systemet är utvecklat och administreras av brittiska BRE (Building Research Establishment Limited), en oberoende organisation som arbetar med rådgivning, forskning, utbildning och certifiering av byggnader och miljöer.

SGBC (Sweden Green Building Council) hanterar certifieringssystemet i Sverige och har arbetat fram en anpassning av BREEAM till svenska förhållanden. Sedan 2013 kan nu kontor, handelsfastigheter och industrilokaler certifieras enligt BREEAM-SE. En norsk anpassning av BREEAM för kommersiella fastigheter finns också.

BREEAM på Peab

I Sverige certifieras Peabs egenutvecklade kommersiella byggnader med BREEAM och vi har erfarenheter från ett flertal projekt där vi samarbetat med kund för en certifiering.

Läs mer om BREEAM på deras webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.