Blekinge Tekniska Högskola

Peab och Kruthusens nybyggda Campusbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, har som första nybyggnation tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Utvecklingen av detta system initierades och finansierades av Bygga Bo Dialogen, vilken består av 44 aktörer inom kommuner, företag, myndigheter och regering. Ett miljövänligt byggande är i linje med högskolans mål att internationellt manifestera sig som det "gröna universitetet" med fokus på hållbar utveckling. Beställaren ställde krav på att uppnå lägst silver i denna klassning.

Grundkonstruktionen består av en betongplatta på mark och byggnaden i övrigt av platsgjutna och prefabricerade betongelement. Stommen utgörs av stålbalkar, samt stål- och betongpelare.

Den nya byggnaden är förbunden med bibliotekshuset genom en gångbro i två plan. På plan 1 finns föreläsnings- och lärosalar, en större samlingssal, cafékök, samt byggnadens olika service och driftsrum. På plan 2-4 disponeras ytorna till kontor, mötes- och konferensrum för flera sektioner inom Blekinge Tekniska Högskola.

För att kompensera för de grönytor som schaktats bort har ett vegetationstak av sedum lagts på en yta av 3.300 kvm. I ett energibesparande syfte utfördes glasfasaden på plan 2-4 som en dubbelglasfasad av aluminiumprofiler med bruten köldbrygga.

Omfattning
Ny byggnad, 12.700 kvm, förbunden med bibliotekshuset genom gångbro i två plan.
Byggtid
Sep 2008 - maj 2010
Kontraktssumma
Ca 172 Mkr
Kund
Kruthusen Fastigheter AB

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.