Svanenmärkning

Svanen är en nordisk miljömärkning med kriterier för att märka flerbostadshus, småhus, förskolor och skolor.

Med en märkning fås ett kvitto på byggnadens prestanda inom Svanens fem huvudsakliga områden med obligatoriska krav:

  • Resurseffektivitet – energi och avfall
  • Inomhusmiljö
  • Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material
  • Kvalitetsstyrning av byggprocessen
  • Instruktioner för boende och förvaltare

Dessutom ska poäng uppnås för att erhålla en märkning.

Byggherrar och byggföretag kan använda Svanen i projekt för att skapa byggnader med högre miljöprestanda. Kriterieversionen för hus kan enbart användas för nyproduktion, men det finns också en kriterieversion för renovering.

Svanen på Peab

I Sverige Svanenmärks Peabs egenutvecklade flerbostadsprojekt, se mer information på peabbostad.se/hallbarhet.

Även Peab Sverige har en licens för att bygga Svanenmärkt som vi tillsammans med våra kunder kan nyttja i nybyggnadsprojekt.

Inom Peab finns flertalet medarbetare med erfarenhet av att arbeta med Svanen, samt diplomerade Svanensamordnare som stöttar i projekten.

Läs mer om Svanen på Miljömärkning Sveriges webbplats.