Sveby

Vi medfinansierar Sveby och deltar aktivt i arbetet med att ta fram, implementera och underhålla Svebys branschstandard för energi i byggnader. Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som hanterar energifrågan genom hela byggprocessen, från tidig projektering till uppföljning och verifiering i färdig byggnad.

Boverkets Byggregler ställer sedan 2006 krav på energianvändning i nyproducerade byggnader. När detta krav infördes uppstod ett behov av att standardisera indata till beräkningar för att möjliggöra transparent konkurrens vid upphandling av energikrav. Det är bakgrunden till att Sveby bildades. Sveby är också ett viktigt hjälpmedel i en byggprocess där byggherre ställer skarpare krav på energianvändningen än att klara BBR-kraven. Utgångspunkt är ett avtal mellan Byggherre och Entreprenör.

Som hjälp att på ett enhetligt sätt ta hänsyn till brukarnas påverkan i energiberäkningar ingår rapporter med väl underbyggd information om brukarindata i Svebys material. Det ingår även material som riktar sig till verifieringsskedet, med information om strategiska mätpunkter och hur korrigering för eventuella avvikelser bör utföras.

Dokument och hjälpmedel är gratis att ladda ner från hemsidan och fria att använda i arbetet med att komma överens om och verifiera sin energianvändning. De är dock copyrightskyddade mot att användas utan hänvisning i andra rapporter, då krävs tillstånd från Sveby.

Sveby

På Svebys webbplats finns mer information om Sveby och hur materialet kan användas, där går att ställa frågor och att gratis ladda ner alla hjälpmedel och dokument.