Peab och Vasakronan skapar sommarjobb för ungdomar i Göteborg

I mitten av juni startade två veckors sommarjobb i byggbranschen för totalt tio ungdomar som precis slutat nian från Biskopsgården i Göteborg. Sommarjobben är ett gemensamt initiativ från Peab och Vasakronan som hoppas kunna locka fler ungdomar att vilja söka sig till branschen.

Tillsammans har de tio ungdomarna, sex tjejer och fyra killar, byggt så kallade parklets, en slags möbelgrupp för utomhusbruk, som vid periodens slut placerades ut vid Lilla Bommen i Göteborg för allmänheten att ta del av. Allt arbete skedde på Peabskolan tillsammans med handledare från Peab. Sommarjobben sker inom ramen för Platinans Plantskola, ett socialt hållbarhetsprojekt där Peab, Vasakronan och Göteborg stad samverkar för introduktion och återväxt till bygg- och fastighetsbranschen.

– I och med pandemin förstod vi att sommarjobb för stadens ungdomar är begränsat men att intresset fortfarande är stort. Vi såg därför att vi, som två av Göteborgs större arbetsgivare, kunde göra en insats, säger Olof Wedel, projektledare för Peab Life.

Förhoppningen med sommarjobben är att ungdomar i Biskopsgården ska ges möjlighet att få testa på byggbranschen, knyta kontakter och få erfarenhet från arbetslivet. 

– Vi hoppas att vi genom den här satsningen ska locka fler ungdomar att söka sig till byggbranschen. Särskilt tjejer behövs i den här branschen, därför hade vi som krav att minst 50 procent av sommarjobbarna skulle vara tjejer, vilket det också har varit här, säger Olof.

Ett mål under byggnationerna har varit att det inte skulle bli något materialspill alls, allt material som köptes in skulle också användas på ett eller annat sätt. Till sin hjälp hade sommarjobbarna en arkitektstudent som skissade och planerade arbetet. Planteringarna som gjorts i de parklets som byggts har planerats tillsammans med hjälp av Vasakronan för att främja den biologiska mångfalden i området. Magnus Tengberg, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Vasakronan, håller med om att tillskottet av unga är en ödesfråga för branschen.

– Vi ser en stor kompetensbrist i branschen och det är idag alldeles för få som söker sig till yrkesinriktade utbildningar. Ingen aktör kan ändra på detta ensam och därför är det viktigt att vi samverkar kring de här frågorna. Ett annat syfte är att vi också att vi vill att ungdomarna ska känna att de kan bidra till hur samhället utformas i framtiden, säger han.  

 

Peab är Sveriges största byggbolag men vi är samtidigt lokala. För oss är det viktigt att vi så långt det är möjligt tar tillvara på lokala resurser, både vad gäller egen personal och de insatsvaror vi använder. Det innebär också att vi stöttar det lokala samhället där vi är verksamma. Genom Peab Life utvecklar vi några av våra sponsringsprojekt och tar samhällsengagemanget ett steg längre genom att kombinera vårt sponsorskap med engagemanget hos våra medarbetare och vår gedigna kompetens kring ungdomar, utbildning och samhällsbyggande.

Dela det här på: