Så omsätter Peab social hållbarhet i verkligheten

När Peab planerar för det nya bostadsområdet Hasselnöten i Upplands Väsby stannar inte engagemanget på ritbordet. Genom satsningen Peabs Plantskola involveras barn och ungdomar på ett handfast sätt i processen och får samtidigt lära sig mer om samhällsbyggnad. Konceptet är ett konkret exempel på hur en satsning på social hållbarhet kan omsättas i praktiken och även erbjuda kommunen en viktig medborgardialog med ungdomar.

När Peab utvecklar projekt är en viktig del av arbetet att jobba med barnperspektivet. Vilket går i linje med bolagets stora samhällsengagemang i övrigt. På senare år har man kunnat se att allt fl er samhällsaktörer och kunder fått upp ögonen för detta viktiga arbete.

Peabs deltagande ingår i den ordinarie undervisningen

Peabs Plantskola i Upplands Väsby bedrivs på Runby skola, en kommunal skola med elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Rent praktiskt deltar representanter från Peab på åttondeklassarnas teknik- och samhällskunskapstimmar och berättar om allt från hur en planprocess ser ut till vem som egentligen bestämmer vad det är som byggs i vårt samhälle. Peabs deltagande ingår i den ordinarie undervisningen och ska bidra med intressanta och inspirerande kopplingar till lokalsamhället – inte något merarbete för redan pressade lärare. En bonus är att eleverna får en inblick i hur många olika intressanta yrken som fi nns i branschen.

Eleverna får arbeta utifrån autentiska ritningar och själva ta fram förslag till utformning av området. Vad tycker de är viktigt i ett nytt bostadsområde? Hur ska de gröna ytorna se ut? Under projektets gång är det ungdomarnas visioner som står i centrum.

Dialog om ett attraktivt bostadsområde

Elevernas arbeten, som ska omfatta både ritningar, modeller och beskrivande texter om hur 15-åringar önskar sig en framtida boendemiljö i närområdet, ska resultera i en utställning tillsammans med Upplands Väsby kommun. Projektet uppfyller på så sätt både skolans önskemål om en tydlig verklighetskoppling i undervisningen och kommunens behov av en tydlig dialog med ungdomar om deras önskemål kring hur ett attraktivt och tryggt bostadsområde bör vara utformat.

Projektchefen för satsningen i Upplands Väsby, Ludmilla Brandt, är entusiastisk eft er sitt första möte med eleverna. Hon berättar om önskemål kring innergårdar som handlar mer om träningsmöjligheter, gym, basketplan, fotbollsplaner och balkonger i sollägen än om lekplatser och sandlådor. Det är lätt att barnperspektivet tolkas snävt med fokus på små barn och därför är ungdomarnas inspel extra viktiga. Man får inte glömma bort att barn i olika åldrar har olika behov och önskemål. För Peab är det viktigt att ungdomars önskemål får ta större plats när nya områden tar form. Snart är det den här gruppen som ska göra sina första bostadsköp – vad står då på kravspecifi kationen?

Inom ramen för Peabs Plantskola tar Peab också ansvar för sommarjobb för tio ungdomar. Planen är att de ska få bygga bland annat parkbänkar och blomlådor som sedan placeras ut inom Väsbyhems områden. Samarbetet med Runby skola sker inom ramen för hållbarhetskonceptet Peab Life.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.