Kompetensförsörjning avgörande för konkurrenskraften

− I vår nya strategi och affärsplan är kompetensförsörjning en av de stora frågorna, det visar hur viktig den är. Anders Berge är ansvarig för kompetensförsörjning i Peab. Han beskriver hur frågan har lyfts och kommit att bli en övergripande strategisk angelägenhet för hela företaget.

− För att kunna leverera och överträffa kundernas förväntningar är det nödvändigt att attrahera, rekrytera och utveckla rätt medarbetare, förklarar Anders Berge. Att attrahera handlar om att bygga förtroende, det är ett långsiktigt arbete.

Utmaning för byggbranschen

Att rekrytera duktiga människor är inte bara en utmaning för Peab utan för hela branschen. Byggmarknaden är het och många slåss om arbetskraften. Det finns en brist på flera nyckelkompetenser och frågar man unga ingenjörer drömmer många om arbetsgivare som Google och IKEA.

− Många har nog en uppfattning om vår bransch att den är grabbig, smutsig och oglamorös, säger Kristina Ahlbom, ansvarig för employer branding. Visst måste du vara ute på byggarbetsplatsen om du vill göra en karriär i produktionen, men branschen har utvecklats otroligt mycket de senaste decennierna.

Positiv utveckling

− Allt fler kvinnor får upp ögonen för vilken spännande bransch detta är och i en del projekt ser vi idag att vi har ungefär en tredjedel kvinnor inne i byggbodarna, berättar Anders. Nu försöker vi hitta vägar för att få fördelningen ännu jämnare. Vi strävar också efter att både män och kvinnor lättare ska kunna förena småbarnstiden med ett kvalificerat jobb. 

− Vi är nog bättre än vad man i allmänhet tror, menar Kristina Ahlbom. När det gäller till exempel jämställdhet och mångfald har både vi och branschen som helhet jobbat målmedvetet och gjort stora framsteg under lång tid. Även på det tekniska området ligger vi långt framme.

Peab har satsat många utbildningstimmar inom exempelvis etik och hållbarhet. Nyligen presenterades en ny likabehandlingsplan. Uppförandekoden har också uppdaterats och kommuniceras aktivt med alla medarbetare.

Bästa arbetsplatsen

− Vi vill att Peab ska vara den bästa arbetsplatsen, understryker Anders Berge. Det är ett av våra övergripande mål. Jag tycker att vi får ett kvitto på att vi redan kommit en lång bit på väg när en ökande andel av de vi rekryterar är återvändare, alltså personer som tidigare arbetat hos oss.

Han fortsätter:

− Trivs medarbetare så sprider det sig. Vi ligger högt över branschsnittet på frågan om man som medarbetare på Peab är beredd att rekommendera sin arbetsplats till vänner.

Inom Peab pågår flera satsningar för att både på kort och lång sikt säkerställa kompetensförsörjningen.

− Vi vill attrahera medarbetare från alla olika håll så därför deltar vi till exempel i 100-klubben. Hittills har 60 personer fått praktik och av dessa har hälften fått en riktig anställning. Dessutom utbildar vi ännu fler i svenska för att få in nya kompetenser. I Tekniksprånget får nyblivna studenter från gymnasiet praktikplatser för att öka intresset för tekniska yrken, berättar Kristina Ahlbom och fortsätter:

− Vi behöver tänka bredare när vi rekryterar, och tänka bortanför vår egen bransch. Det gäller att visualisera hur man kan göra karriär och beskriva vilka vägar man kan gå, att det finns många alternativ i ett företag som Peab. Vill du vara med och bygga vårt samhälle, ta ansvar och initiativ så har vi massor att erbjuda.

Många utvecklingsmöjligheter

I den nyutvecklade sajten Framtidsresan kan man upptäcka sina möjligheter inom Peab och läsa intressanta berättelser om några av Peabs medarbetare.

− Peab är ett jordnära och familjärt företag som är starkt värdestyrt − vi jobbar lokalt men har det stora företagets möjligheter, säger Anders Berge.

Kristina Ahlbom avslutar:

− Vi behöver bli tydligare med att kommunicera hur vi är som arbetsgivare och vad det innebär att jobba hos oss. Vad som gör Peab unikt. Det finns fantastiska möjligheter och karriärvägar hos oss och vi har ett familjärt och utvecklande organisationsklimat. Det ska vi bli bättre på att berätta om.

Anders Berge

Ansvarig för Peabs kompetensförsörjning

Unga söker den perfekta chefen

Unga människor idag letar efter utveckling och en yrkesroll som möter deras önskemål och intressen. Dessutom söker de den perfekta chefen.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.