Peab Fritid

Peab Fritid är en del av Peabs hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och må bra, för att på det sättet kunna utvecklas och prestera.

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag och mår medarbetarna bra återspeglas det på ett positivt sätt i arbetet.

Engagemanget hos medarbetarna är avgörande i detta arbete och vi uppmuntrar lokala initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Inom våra olika verksamhetsområden finns ett brett utbud men vi utgår framförallt från medarbetarnas önskemål och deras aktiva medskapande.

Du som är anställd hittar mer information om Peab Fritid på Planket.