Välkommen till Peab

Grattis, du fick jobbet. Välkommen till oss. Nu när du är ny medarbetare i Peab vill vi ge dig en så bra introduktion som möjligt så du snabbt kan komma igång med dina arbetsuppgifter och bli en i laget.

Introduktionen sker i flera steg:

  • Innan du börjat: Redan innan första arbetsdagen får du en första introduktion online. Läs om vår företagskultur, din anställning och hur vi jobbar i Peab, i lugn och ro. På så sätt är du förberedd när du påbörjar din anställning.
  • Ny på jobbet: Första dagen introduceras du till allt som har med din nya roll och arbetsplats att göra. Du blir presenterad för dina kollegor och får information om arbetsplatsen. Vi går igenom vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av oss. Vi planerar också in de internutbildningar du behöver för att kunna utföra ditt jobb.
  • När du börjar bli varm i kläderna: Efter en tid på ditt nya jobb är det dags för en fördjupad företagsintroduktion. Denna del är handledarledd och görs med andra nyanställda i din region. Du får fördjupa din kunskap om Peabs historia och nuläge, vision och strategier, kärnvärden och medarbetarprofil, arbetsmiljö, uppförandekod, arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy och kvalitetspolicy.
  • Praktik på en produktionsarbetsplats: Om du har en befattning som påverkar produktionen, primärt chef eller specialist, får du göra en veckas praktik på en produktionsarbetsplats. På så sätt får du fördjupad förståelse för vår kärnverksamhet.

Efter ditt första halvår i Peab avslutas introduktionsperioden. Det är chefens ansvar att du får en bra introduktion. Ditt ansvar är att vara aktiv och genomföra de olika delarna med goda intentioner.