Program för nyblivna ingenjörer

Skaffa dig en bra start på arbetslivet som nybliven ingenjör och nyanställd. Ta chansen att inleda din resa i Peab genom att delta i ett program för nyexaminerade.

Peabs program för nyexaminerade civil- och högskoleingenjörer ger dig möjlighet att på ett strukturerat sätt och på kortare tid, bygga på dina teoretiska kunskaper med breda praktiska erfarenheter.

Du får lära känna företaget och skaffar dig kunskap om verksamheten och möjliga yrkesval. Det blir en bra grund för din fortsatta utveckling och dina framtida roller i Peab.

Du får ett värdefullt nätverk med erfarna chefer och specialister, samtidigt som du etablerar kontakt med andra nya ingenjörer som har liknande utmaningar som du.

Läs mer nedan om vilka möjligheter som finns och hur du ansöker.

Inriktning