Praktik

När du får se och prova själv så lär du dig som bäst. Du som går ett program på högskola, universitet eller yrkeshögskola (och har AiL eller LiA som en del av din utbildning) kan under terminerna söka praktik i Peab.

Våra aktuella praktikplatser annonseras ut under lediga tjänster.

Vad får du göra?

Dina uppgifter som praktikant beror på vad du studerar, hur långt du kommit i din utbildning och längden på din praktikperiod. Vi säkerställer tillsammans att du får arbetsuppgifter som är kopplade till din utbildning.

Räkna med att du också får inblick i andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Du kan komma att hjälpa till med planering, kalkylering, mätning och utsättning till exempel.

Säkerhet först

All praktik i Peab inleds med att du får en genomgång av de rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller på den arbetsplats där du ska vara.

Handledning

Vår ambition är att du ska få en egen handledare i Peab som följer din utveckling, är ditt bollplank och har kontakt med din studiehandledare.