Tekniksprånget – prova hur det är att jobba som ingenjör

Tekniksprånget är ett praktikprogram om fyra månader med syfte att ge avgångselever från natur- och teknikprogrammen på gymnasiet en inblick i vad ingenjörsyrket innebär.

Målet med Tekniksprånget är att fler ungdomar ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Under praktiken får de prova på livet som ingenjör hos arbetsgivare inom olika branscher.

Tekniksprånget drivs av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, på uppdrag av regeringen och startade hösten 2012 som en långsiktig nationell satsning.

Deltagande

Våren 2018 deltar Peab i Tekniksprånget med tre praktikanter. 

Varför Tekniksprånget

Peabs, liksom hela samhällsbyggarsektorns, framtida framgång är helt beroende av medarbetare med rätt kunskaper och kompetens.

Som Nordens Samhällsbyggare vill vi på Peab ta vårt ansvar och hjälpa till att öka intresset för ingenjörsyrket. Genom att erbjuda praktikplatser i Tekniksprånget så hoppas vi kunna visa hur spännande det kan vara att jobba som ingenjör i bygg- och anläggningsbranschen.

Genom att ta väl hand om våra praktikanter kan vi knyta långsiktiga och starka band för framtiden och visa upp vår verksamhets alla möjligheter.

Mer information

Idag närmar sig flera av Sveriges ingenjörer pensionen och vi måste fylla på med nya. Redan år 2030 beräknas en brist på 51.000 ingenjörer enligt Statistiska Centralbyråns rapport Ingenjörerna.

Mer om Tekniksprånget

Läs mer om Tekniksprånget på teknikspranget.se.