Effektiv och säker godsmottagning med leveranscontainer

Leveranser av mindre styckegods utgör cirka 40 procent av leveranserna till våra arbetsplatser. Leveranscontainern är en logistiklösning som på ett säkert och effektivt sätt tar hand om projektens leveranser av just styckegods.

Med en leveranscontainer sker leveranserna personalfritt utan att störa den pågående verksamheten. Att leveransen sker utan kontakt mellan leverantör/transportör och våra medarbetare på arbetsplatsen är dessutom helt i linje med att vi måste gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Leveranscontainern hanterar även leveranser och returer från Lambertsson på ett effektivt och bra sätt och är kopplat till Lambertsson Online.

I filmen visar vi hur det fungerat på Peabs projekt terminalexpansion Landvetter.

Är du intresserad av att hyra en leveranscontainer?

Dela det här på: