Inbyggd fuktsensor

Tänk dig en sensor inbyggd i väggen som indikerar om konstruktionen har fuktskador. Det är snart fullt möjligt. Peab är initiativtagare till framtagningen av en folietunn fuktsensor som kan hjälpa fastighetsägare att upptäcka fuktskador i tid.

Ett stort problem för Sveriges fastighetsägare är fuktskador. Åtgärder för att renovera och bygga bort fuktskador tar både lång tid och kräver stora ingrepp.

Inbyggd folietunn fuktsensor

Peab har initierat ett forskningsprojekt vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, med uppgift att ta fram en folietunn fuktsensor utan batteri som registrerar fukthalten i exempelvis väggar och golv. Med hjälp av en trådlös avläsningsenhet kan värdet från sensorerna registreras.

Målet för forskningsprojektet som förutom Campus Norrköping även omfattar samarbetspartnerna Acreo, Webshape, Mittuniversitetet och Sensible Solutions, är att sensorerna ska kunna tillverkas till låg kostnad och stora volymer.

Höga kostnader för fuktskador

Enligt Boverket beräknas kostnaderna för att åtgärda alla existerande fuktskador som påverkar inomhusmiljön till över 100 miljarder kronor. Cirka 90 miljarder hänförs till småhus, resterande till flerbostadshus och lokaler.

Kontakt

Mattias Gunnarsson

Dela det här på: