Innovationsfrämjande engagemang

Peab engagerar sig i en mängd olika initiativ som främjar innovation inom branschen, några exempel är bland annat genom SGBC, HCS projektet, Sveby och BEAst.

SGBC

Peab är en aktiv medlem i SGBC (Sweden Green Building Council) som är en medlems-ägd organisation som driver dialog mellan näringslivet och politiken för att främja hållbara lösningar inom byggnadssektorn. Peab bidrar som extern föredragshållare i SGBCs utbildningar för att sprida kunskapen om hållbarhet i branschen. Vi har även representanter som sitter med i flera av SGBCs kommittéer.

BEAst

Peab är medlemmar i BEAst och varit aktiva i projekt som bland annat att förenkla och effektivisera processen i samband med anläggningstransporter.

Sveby

Vi medfinansierar Sveby och deltar aktivt i arbetet med att ta fram, implementera och underhålla Svebys branschstandard för energi i byggnader. Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Dela det här på: