Lågtempererad asfalt (LTA)

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla miljövänlig och klimatsmart asfalt. De senare åren under namnet ”Eco Paving” där lågtempererad asfalt (LTA) är en del av vårt miljöanpassade och energisnåla produkter.

Dela det här på: