Eldrivna transporter i samarbete med Volvo

Swerock testkör helt elektriska transportlösningar för byggbranschen i samarbete med Volvo Lastvagnar. Det innebär att Swerock kör en elbetongbil och en ellastväxlare i daglig verksamhet under två års tid från och med oktober 2020. Det är ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter.

Den eldrivna betongbilen utgår från Swerocks bergtäkt i Kållered och den levererar bland annat ECO-Betong™ från Swerock. Ellastväxlaren kör främst interntransporter i bergtäkten men den kör även till större infrastrukturprojekt i närområdet.

Vid användning av Volvos ellastbilar minskar koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil, räknat på 8.300 körda mil per år i jämförelse med en diesellastbil. Ellastbilarna ger inte heller några avgasutsläpp av kväveoxider eller partiklar. Andra fördelar med ellastbilar är att de är tystare och därför ger mindre buller för både chauffören och männsikorna runtomkring.

Den här satsningen är ett viktigt steg för att uppnå klimatneutrala transporter och ligger helt i linje med våra miljömål. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045. Inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, så införandet av eldrivna lastbilar är en viktig satsning.

Fakta ECO-Betong
I ECO-Betong™ har delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatpåverkan minska med upp till 50 procent.

Kontakt

Hans Orest

Avdelningschef, Swerock

Telefon: 0733-84 72 00

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.